Voorlopig ontwerp bouw of verbouw

Voor deze fase moeten de volgende zaken worden uit-/opgezocht:

  • eisen en regels bestemmingsplan en welstandsnota; 
  • opvragen bestaande tekeningen uit archief gemeente en alvast bestaande funderingsgegevens; 
  • opvragen kadastrale situatie bij het kadaster.

Indien u heeft besloten met mij verder te gaan, en u de schriftelijke opdracht heeft verstrekt, ga ik uw opdracht inplannen en z.s.m. aan de slag. Indien er geen bestaande tekeningen zijn, ga ik bij een verbouwing eerst de bestaande gebouwen inmeten en uittekenen. Op basis van uw eisen en wensen en de eisen van het bestemmingsplan en welstandsnota worden vervolgens één of meerdere ontwerpen gemaakt. De ontwerpen worden tweedimensionaal aan u gepresenteerd.

Als blijkt dat een ontwerp aan uw verwachtingen voldoet, wordt deze, na verwerking van uw opmerkingen, verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp bestaat uit: 

  • Foto’s bestaande gebouwen en omgeving; 
  • Bestaande gevels, plattegronden en doorsnede; 
  • Nieuwe gevels, plattegronden en doorsnede; 
  • Situatietekening; 
  • Voorstel kleuren- en materialen;

Alvorens dit voorlopig ontwerp verder uit te werken, wordt het ontwerp meestal eerst bij de gemeente ingediend in de vorm van een Principeverzoek. Het plan wordt dan alvast aan het bestemmingsplan getoetst en ter beoordeling aan de welstand voorgelegd.

“EN HIER KAN NOG EEN TEKST MET EEN REFERENTIE
VAN EEN KLANT DIE EXTRA MAG OPVALLEN”

Tevreden klant

BOUWCONSULT VAN ZALINGEN

Montroselaan 2
3941 HN Doorn
0343 - 420 651
bouwconsult@vanzalingen.com

MEER INFORMATIE?

Neem dan contact met ons op door het contactformulier hiernaast in te vullen.

Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Contact Form Demo